fondo web
GAL | ES
logotipo concello de Santiago
Qué?
Cando?
Onde?
Criterios seleccionados
Suprimir todo

Portal de Transparencia

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, neste espazo publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

Tamén está a disposición de todos os cidadáns e cidadás a nosa Oficina Virtual que proporciona o punto de acceso aos trámites e servizos de forma electrónica no seguinte enderezo: http://ofv.auditoriodegalicia.org/

BASES REGULADORAS DA CONVOCATORIA ABERTA DE AXUDAS DE APOIO A PROCESOS E ACTIVIDADES CULTURAIS 2018-2019

ESTATUTOS

ORZAMENTOS

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DIDÁCTICO DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 2017-2018

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA E ESTADÍAS TÉCNICAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS CURSO 2017-2018 DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONTRATOS MENORES 2018

POSTO DE DIRECCIÓN-XERENCIA DO AUDITORIO DE GALICIA

Proceso anterior

DÉCIMO PREMIO AUDITORIO DE GALICIA PARA NOVOS ARTISTAS 2017

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DIDÁCTICO DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 2017-2018

CONVOCATORIA ABERTA SUBVENCIÓNS ACTIVIDADES CULTURAIS 2016

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS E ESTADÍAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 NA SALA AGUSTÍN MAGÁN

SOLICITUDE DE PROPOSTAS DE CREACIÓN EN ARTES VISUAIS PARA A ZONA "C" 2017

PRIMEIRA CONVOCATORIA DE APOIO Á CREACIÓN EN ARTES VISUAIS DA ZONA “C” 2016

CONTRATOS MENORES 2017:

CONTRATOS MENORES 2016:


http://www.santiagoturismo.com/files/2018/05/compostelaneamaio2018webesp.pdf
http://www.santiagoturismo.com/files/2018/05/compostelaneamaio2018webesp.pdf http://www.compostecapitalcultural.org
http://www.auditoriodegalicia.org/ www.compostelacapitalcultural.org http://ofv.auditoriodegalicia.org
www.compostelacapitalcultural.org http://e-auditoriodegalicia.net/ www.compostelacapitalcultural.org www.compostelacapitalcultural.org www.compostelacapitalcultural.org
www.compostelacapitalcultural.org/index.html www.compostelacapitalcultural.org/index.html 	http://www.compostelacapitalcultural.com/adjuntos/1504345520.pdf http://www.compostelacapitalcultural.org www.compostelacapitalcultural.org