fondo web
GAL | ES
logotipo concello de Santiago
Qué?
Cando?
Onde?
Criterios seleccionados
Suprimir todo

Portal de Transparencia

En cumprimento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, neste espazo publicarase de forma periódica e actualizada a información cuxo coñecemento sexa relevante para garantir a transparencia da nosa actividade relacionada co funcionamento e control da actuación pública.

Tamén está a disposición de todos os cidadáns e cidadás a nosa Oficina Virtual que proporciona o punto de acceso aos trámites e servizos de forma electrónica no seguinte enderezo: http://ofv.auditoriodegalicia.org/

ESTATUTOS

ORZAMENTOS

POSTO DE DIRECCIÓN-XERENCIA DO AUDITORIO DE GALICIA

Proceso anterior

CONVOCATORIA DE PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DIDÁCTICO DE ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 2016-2017

CONVOCATORIA ABERTA SUBVENCIÓNS ACTIVIDADES CULTURAIS 2016

CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS E ESTADÍAS PARA PROXECTOS DE ARTES ESCÉNICAS 2017 NA SALA AGUSTÍN MAGÁN

PRIMEIRA CONVOCATORIA DE APOIO Á CREACIÓN EN ARTES VISUAIS DA ZONA “C”

CONTRATOS MENORES 2016:


http://www.compostelacapitalcultural.com/adjuntos/1490966812.pdf
http://www.compostelacapitalcultural.com/adjuntos/1490966812.pdf http://www.compostecapitalcultural.org
http://www.auditoriodegalicia.org/ www.compostelacapitalcultural.org http://ofv.auditoriodegalicia.org
www.compostelacapitalcultural.org www.compostelacapitalcultural.org/index.html http://www.compostelacapitalcultural.org/adjuntos/1372404450.pdf www.compostelacapitalcultural.org www.compostelacapitalcultural.org
www.compostelacapitalcultural.org/index.html http://www.compostelacapitalcultural.org http://www.compostelacapitalcultural.org www.compostelacapitalcultural.org